המלצות
 
מגדל העמק  ניידים: 5378067 – 050, 5378067 – 053
ק. אתא       ניידים: 2663244 - 052,  6663244 - 053
משרד:    טל:   6042224 - 04,    פקס: 6042424 - 04